top of page
1_edited_edited.jpg

در این قسمت نحوه درخواست بسته از طریق اپلیکیشن Rambody را به شما نشان می دهیم.

1. نحوه درخواست بسته

1_edited_edited.jpg

در این ویدیو نحوه طراحی و ارسال برنامه آموزشی ویژه برای شما را نشان می دهیم.

3. طراحی برنامه تمرینی در اپلیکیشن ترینر

1_edited_edited.jpg

در این ویدیو می توانید ببینید که چه اطلاعاتی در اپلیکیشن ترینر برای من نمایش داده می شود.

2. نمایه شما در اپلیکیشن ترینر

bottom of page